Seznámení se ženou v kurzu Flirtohraní

Seznámení se ženou v podobě Flirtohraní

Seznámení se ženouSeznámení se ženou 1

Seznámení se ženou 2

Seznámení se ženou3

Seznámení se ženou 4

Seznámení se ženou 5

Seznámení se ženou 6

Seznámení se ženou 7

Seznámení se ženou 8

Seznámení se ženou 9

Seznámení se ženou 10

Všechno usnadňuje. Vybrané, potenciálně vhodné partnerky přijdou na domluvené místo. Nemusíte je tedy ani vyhlížet, ani oslovovat a doufat, že neodmítnou. Jsou tady, připraveny vás poznat, plny zvědavosti jak na vás, tak na to, co tady budete společně tvořit!

Seznámení se ženou v podobě Flirtohraní má příjemně lehký, úsměvný charakter, což mu však neubírá nic na myšlenkové hloubce. Během hravých úkolů budete mít skvělou příležitost dozvědět se o ženách vše, co vás bude zajímat. Dokonce mnohem více, než byste se dozvěděli při normálním seznamovacím rozhovoru někde v kavárně!

Potěšující informací zejména pro plašší povahy může být, že se každého Flirtohraní účastní 6-8 osob, čímž je zajištěna komorní atmosféra.
Všechny účastníky také předem kontaktuji a teprve na základě osobního rozhovoru sestavuji skupinu, do níž lidi vybírám jen na zaklade věku a pocitu, ze by to mohlo ladit. Žádná další kritéria nejsou třeba, účastnici se dají dohromady dle vlastních pocitů…a o ty jde především.

Seznámení se ženou formou Flirtohraní na muže neklade žádné požadavky – až na spontánnost, příjemný vzhled i chování. Doporučuji také na maximum probuzenou zvídavost. Ta sice není podmínkou, ale jelikož Flirtohraní skýtá báječnou poznat se více a lépe než jinde, byla by věčná škoda toho nevyužít.

Podstatnou roli hraje i to, že seznámení se ženou formou Flirtohraní umožňuje naprosto nenucenou, přesto, nebo právě proto, autentickou sebeprezentaci, která je protějškem pozitivně vnímána a přijímána.

To však nic nemění na hravém charakteru akce, jejímž cílem a smyslem je seznámit se, pobavit se a dostat zpětnou vazbu.  Výsledný efekt vždy závisí na osobnosti každého účastníka, jeho komunikačních schopnostech, hlavně ale na jeho snaze a vůli komunikovat! Právě na to klade seznámení formou Flirtohraní největší akcent.

Seznámení se ženou v současné době

Musí být vzhledem k široké škále možností daleko jednodušší než dříve, myslí si zřejmě mnozí. Jenže tomu tak není. Za spoustou internetových profilů se skrývá někdo jiný: jiný věk, vzhled, vlastnosti, úmysl. Ne každá osoba, která tvrdí, že hledá partnera, se skutečně hodlá seznámit. Leckdo to třeba může i myslet vážně – píše, líčí své hobby, posílá fotky koně či psa. Jakmile však padne termín reálného setkání, ukáže svou pravou tvář: zmizí.

Pro muže, jimž jde o vážné seznámení s ženou, to představuje velké úskalí. Jedinou cestou, jak se mu vyhnout, je nespoléhat na virtuální možnosti a navazovat kontakty všude. Nedávno mi známý vyprávěl, že stál v metru a stal se svědkem toho, jak vedle něj čekající mladík bez váhání oslovil dívku. Řekl jí, jak se jmenuje, a zeptal se na její jméno. Ona mu ho se smíchem prozradila a oba pak v živém hovoru nastoupili do vlakové soupravy. Když můj známý vystupoval, vyměňovali si právě telefonní čísla.

Nejdůležitější pro seznámení se ženou

Kdo má skutečný, hluboký zájem poznávat živé lidi, nikoli jen virtuální profily, umí svůj zájem projevit nevtíravým a milým způsobem, nemůže se neseznámit! K tomuto závěru docházím nejen já, ale i psychologové a single-koučové, kteří tento jev zkoumají.

Chce to jen soustředit se na tady a teď, nebrat se moc vážně a nemít nemístně velká očekávání, hlavně ovšem – nebát se odmítnutí. S tím každý, komu jde o seznámení se ženou, musí počítat a nebrat to osobně. Za odmítnutím mohou být jakékoli pohnutky, které s oslovující osobou vůbec nesouvisejí, nemají s ní nic společného. Ale jak praví známá přísloví – „kdo se bojí, nesmí do lesa“, nebo modernější verze – „kdo neriskuje, nemá“. Je třeba do toho jít a úspěch se dostaví.

Těm, co by se eventuálnímu odmítnutí přesto rádi vyhnuli, skýtá Flirtohraní obrovskou výhodu. Ženy, jež sem přišly, o komunikaci s muži stojí, čili jsou naladěny, otevřeny novému, netřeba tedy předem odhadovat vhodnost situace či náladu protějšku. Žádné odmítnutí nehrozí, což znamená ideální podmínky pro vážné seznámení se ženou…

Seznámení se ženou a jak na to…

Především mít a prezentovat i jiné zájmy, než jen ženy. U žen nejvíce bodují muži aktivní, s koníčky a přáteli, iniciativní a rozhodní. Jak na to, jsme-li na rande? Slibným začátkem je vědět, kam zajít, co je v okolí pozoruhodného, kde hrají dobrý film, kde se dobře vaří atd. Žena ocení muže, jenž umí vzít věci do svých rukou, zvládá svůj život. Muž by v očích ženy měl vědět, co chce.

Seznámení se ženou má podobná pravidla jako obchod: i zde „prodáváme“. Nenabízíme však žádný produkt, nýbrž sami sebe. Abychom byli přijímáni tak, jak si přejeme, je nutné patřičně zapůsobit. Žena má ráda romantické okolnosti, proto je ideální zinscenovat seznámení venku tak, aby vypadalo jako náhoda.

Spontánní seznámení s ženou na naší akci

Také předpokládá jistý elán, iniciativu, pohotovost a další schopnosti, bez nichž se člověk neobejde ani v běžném životě, chce-li být ostatním sympatický a něčeho dosáhnout. I při Flirtohraní je žádoucí všímat si, jak protějšek reaguje, čili vnímat jeho řeč těla a sladit s ní tu svoji. Tím dojde k efektu zvanému „zrcadlení“, což signalizuje harmonii.

Má-li seznámení s ženou proběhnout úspěšně, doporučuji dodržovat během konverzace hlavní zásadu úspěšného rozhovoru – pravidlo „ping-pongu“. Před zahájením Flirtohraní to účastníkům připomínám.

Vážné seznámení se ženou

Muž sice může mít v úmyslu, ale jestli se mu ho podaří realizovat právě s touto ženou, bude záviset na součinnosti obou. Jak si v tom oba vedli, ukáže čas…

Vše začíná flirtem a jiskrným small-talkem, během něhož se oba partneři předvádějí ze svých nejlepších stránek, podvědomě se snaží na sebe udělat optimální dojem. Obecná, společenská, vesměs povrchní témata se postupně mění v hlubší. Jejich smyslem je přiblížit se, získat informace osobního charakteru. I na Flirtohraní může být započato vážné seznámení se ženou, již se to několikrát stalo.

Vážné seznámení se ženou jako vzrušující hra

I seznamování s úmyslem navázat dlouhodobý vztah začíná jako vzrušující hra. V ideálním případě muž situace, které mohou vést k seznámení, nejen vnímá a chápe se jich, ale umí je i vytvářet.

Občas si lze vypomoci malým trikem. „Vidím, že nemáte deštník – pojďte, pod můj se vejdeme oba!“ „Slečno, já vám tu minerálku otevřu…“ „Máte zajímavého psa – co je to za rasu?“ „Nepomohla byste mi vybrat dárek pro dceru příbuzného? Má zítra narozeniny…“ I na Flirtohraní začíná potenciální vážné seznámení se ženou jako nevážná, zážitková hra. Bez nadšení a koktejlu hormonů štěstí by to ani nebylo možné.

Vážné seznámení se ženou: emoce, komunikace…

Seznámení sice může být chápáno jako projekt, ale od skutečného projektu se pochopitelně liší. Zatímco u prvního se jedná o racionální kalkul, zde nás od prvního setkání ovládají emoce, což s sebou přináší pozitiva i negativa. K nim patří unáhlené soudy, kdy např. dotyčná osoba připomíná někoho, s nímž se váže špatná zkušenost z minulosti.

Muži na ženách hodnotí hlavně atraktivitu a půvab, ženy na mužích sice také vzhled, důležitější jsou pro ně však charakter a status.  Přání navázat vážný vztah se ženou bývá naznačeno i na Flirtohraní. Jestli se to podaří, pak valnou měrou záleží na vzájemné komunikaci obou partnerů a oboustranné chuti vyjasňovat, řešit.

Seznámení se ženou a kouzlo komunikace

Přestože mnoho lidí věří na osud nebo nejrůznější „shodné prvkyů, získané na základě počítačového vyhodnocení, spočívá úspěch v něčem zcela jiném. Při seznámení nezáleží na tom, jestli jsou oba titulovaní či chovají stejnou rasu psa, nýbrž na tom, zda se k sobě při komunikaci budou přibližovat nebo se vzdalovat. Hodit se k sobě nespočívá ve faktech, ale v dojmech, jak ve své nové knize píše německý psycholog Michael Mary. Není to nic fixního, nýbrž variabilního, dá se s tím tedy pracovat. Pracujeme s tím i na Flirtohraní: vytváříme prostředí, aby mohly vzniknout příznivé dojmy.

Seznámení se ženou a jak na předsudky a unáhlené závěry

Tomu, aby dojmy o protějšku nevedly ke zkratkovitému závěru, lze předcházet například dotazováním, parafrázováním, např. „Rozumím tomu dobře, že se sice chceš sejít, ale nejdřív musíš nakrmit kočku?“ Nebo: „Vidím na tobě, že nemáš dobrou náladu. Co můžeme udělat, aby ses cítila lépe?“ Tak zabráníme tomu, abychom vlivem negativních dojmů došli k unáhlenému závěru. Třeba k tomu, že seznámení se ženou v tomto případě nebylo úspěšné a nemá cenu se o nic dalšího snažit. Na Flirtohraní po akci s těmi, jež zajímá zpětná vazba, rozebíráme jak dojmy, tak to, k čemu vzájemnou komunikací dospěli.

Seznámení se ženou je dílo, na němž se podílejí oba

Na tom, jestli bude seznámení se ženou úspěšné a schůzka s ní příjemná i přínosná, se podílejí oba partneři. Vším, jak se tváříme, jak mluvíme, jak se díváme, jak nasloucháme…. prostě celým komplexem řečí těla i veškerými verbálními prostředky se vždy oba aktivně podílíme na tom, kam se spolu v rozhovoru dostaneme, jaká atmosféra vznikne, jak se budeme cítit. To má samozřejmě lví podíl na tom, jestli potenciální partnerka dostane chuť na další schůzku. Seznámení se ženou na našem Flirtohraní k tomu dává nejlepší předpoklady.