Jak se seznámit

Jak se seznámit – historie a současnost

Jak se seznámitJak se seznámit 1

Jak se seznámit 2

Jak se seznámit 3

Jak se seznámit 4

Jak se seznámit 5

Jak se seznámit 6

Jak se seznámit 7

Jak se seznámit 8

Jak se seznámit 9

Jak se seznámit 10

Jak se seznámit 11

Dříve se singles vydávali na taneční čaje, diskotéku, zábavu nebo nějakého spolku. Způsobů, jak se seznámit, bylo ve srovnání s dnešní dobou méně, ale zato vše spočívalo na spontánnosti. Navazování vztahů bylo životaschopnější. Lidé se nebáli někoho oslovit. Nebylo třeba klást si otázku, jak se seznámit, stačilo někam vyrazit.
Dnešní doba, protkaná internetem, usnadňuje, ale jen zdánlivě. Muži i ženy sice nepustí z ruky mobil, jsou napojeni na bezpočet sítí, zvykli si za pochodu stále s někým komunikovat, ale to nejdůležitější, schopnost seznámení naživo, povážlivě klesá. Singles sice teoretizují o tom, jak se seznámit, ale čím dál tím méně to umějí.

Flirtohraní, které vám na těchto stránkách nabízím, může být řešením!

Potěšující informací zejména pro plašší povahy může být, že se každého Flirtohraní účastní 6-8 osob, čímž je zajištěna komorní atmosféra.
Všechny účastníky také předem kontaktuji a teprve na základě osobního rozhovoru sestavuji skupinu, do níž lidi vybírám jen na zaklade věku a pocitu, ze by to mohlo ladit. Žádná další kritéria nejsou třeba, účastnici se dají dohromady dle vlastních pocitů…a o ty jde především.

Přivádí vzájemně kompatibilní osoby na jedno místo a dát jim prostor, aby se poznali ze své nejzajímavější a nejlichotivější stránky! Odpadá stresující hledání témat, nervozita a rozpaky.

Jak se seznámit a přitom neztratit na internetu

Vytvořit si na internetu profil s pokud možno aktuální fotkou je záležitostí pár minut. Pak už stačí jen dívat se po těch, co zjevem i údaji odpovídají představě o vhodném partnerovi a čekat, jestli na písemné oslovení přilétne odezva. Pokud ano, jeví se to jako báječná možnost, jak se seznámit. Báječná je však pouze tehdy, nenechá-li si člověk vlivem několika nezdařených pokusů vzít nadšení a nerezignuje na osobní schůzky.

Osobní schůzka by se neměla odkládat déle než cca jeden týden. Odsouvá-li ji vyhlédnutý kontakt na neurčito nebo má stále nějakou výmluvu, neztrácet čas a pryč! Zde se již nejedná o hledání cesty, jak se seznámit, nýbrž o jasné přání zůstat ve virtuální ulitě či anonymitě. Příčinou může být nabourané sebevědomí, zklamání nad tím, že vyhlédnuté osoby v reálu neodpovídají představě, kterou si o nich člověk utvořil, nebo ještě jiné, občas i temné důvody.

Při lovení na internetu je nezbytně nutné mít se na pozoru před mnoha riziky. Nikdy nevíme, kdo se za zveřejněným profilem ve skutečnosti skrývá, jestli to dokonce není jen „fake“ profil. Lze se zde například setkat s kriminálním fenoménem, zvaným „love scamming“, kde je hledání způsobu,
jak se seznámit, pouhým prostředkem k tomu, jak z osamělých důvěřivců vylákat peníze.

Internet a různé mobilní aplikace však ve své podstatě nepředstavují nic jiného, než oddalující alternativy seznámení, jež sice také mohou vést k osobnímu setkání, ale oklikou. Nespornou výhodou je široký záběr navazování kontaktů, kde nejsou ani několikatisícové vzdálenosti žádnou překážkou. Možnost komunikovat s mnoha osobami najednou může být výhodou i nevýhodou.
Jak se říká, mnoho zajíců – myslivcova smrt, což platí i v otázce, jak se seznámit. Kdo propadne chorobné zvědavosti, jestli se ten pravý neskrývá až v dalším kliku, vhodného partnera nemusí najít nikdy.

Jak se seznámit naživo

Oslovit někoho v metru, na ulici, v obchodě či jinde je přirozené a pozitivní, vlivem internetového šílenství to však dnes mnozí považují za něco nevhodného, neslušného, skoro až nehorázného. Leckdy však za tímhle odmítavým postojem nevězí nic jiného než přílišná introverze, nejistota, strach ze selhání atd. Každopádně se jedná o to ten nejpůvodnější, nejpřímější a nejzdravější způsob, jak se seznámit, čili ho lze jen a jen doporučit. Dotyčného vidíme přímo před sebou, vnímáme ho a intuice nám jasně řekne, zda ano či ne. Jestli na ni dáme, to už je jiná věc…

Zralejší osoby se často ptají: jak se seznámit po čtyřicítce? Jak se seznámit po padesátce? Jak se v tomto věku seznámit s mužem? Jak se seznámit s ženou? Jak se seznámit bez rizika?

Jak se „nechat“ seznámit Flirtohraním

Otázka, jak se seznámit, zda se spoléhat na internet, aplikace v mobilu, nebo volit klasický způsob, je tedy stále palčivě aktuální. Někteří singles, znechucení hledáním jehly v kupce sena na internetu, volí zprostředkované seznámení. Zde je nespornou výhodou, že za ně někdo udělá předvýběr a potenciálně vhodné „kandidáty“ přivede na místo, kde je vzájemně představí.

Tato verze je sympatická tím, že staví na přirozeném, klasickém způsobu: mezi potenciálními partnery nejdříve dojde k očnímu kontaktu a vzájemnému vnímání chemie. Fakt, že si byli někým představeni, ať už individuálně nebo ve skupince, vůbec nevadí, ba naopak. Jednak je zde určitá záruka, jednak odpadá nervozita, strach a stres z oslovení i další brzdy příznivého dojmu.
Navíc se lze postarat o to, aby se následující rozhovor rozvíjel pohodově, hravě a nenuceně.

Na tomto principu je postaveno i moje Flirtohraní, což účastníci chválí (viz reference).
Dvě hodiny společně stravného času nejsou ani málo, ani moc.
Je to optimální doba na to, jak se seznámit, něco si o sobě sdělit, ale vzájemně se poznat lépe než jen při rozhovoru. Mnohem efektivnější je například sledovat, co potenciální protějšek rozesměje, než se ho v rozhovoru toporně vyptávat, jestli má smysl pro humor. Nejlépe se totiž poznáme, pokud vůbec nemáme čas myslet na to, že se máme poznávat, ale děláme to prostřednictvím jiné, zábavné činnosti.

Pokud si tedy říkáte „chci se seznámit„, tak naše Flirtohraní vám pomůže.

https://www.facebook.com/libuse.konopova