Růže od Guntera Sachse atd.

ByLibuse

Růže od Guntera Sachse atd.

V sobotu jsem si pustila pořad Liebesgeschichten. Vysílá se na 3sat.de a jde v něm o prezentaci singles, kteří touto cestou hledají nového životního partnera. A právě jeden z hostů tohoto seznamovacího dokumentu mě inspiroval k dalšímu příspěvku. Tento muž, po otci Ital, vyřkl několik zajímavých myšlenek na téma úspěchu (mužů) u žen. Zabýval se mimo jiné tím, proč jsou ženami tak dobře přijímáni Italové: protože v seznamovací fázi do toho jdou naplno, jsou schopni vyvinout úžasnou kreativitu. Když Ital spatří ženu, která se mu líbí, jde k ní a zeptá se na její jméno. Ta žena odpoví např. Beate a on se začne rozplývat, jak krásně to jméno zní….A teď to podstatné: není důležité, jestli ta žena věří, že je z jejího příjmení skutečně tak odvázaný. O tom vůbec nepřemýšlí, protože je fascinována jevem jako takovým. Tím, že do toho ten muž jde, zajímá se o ni.

Dalším příkladem, o němž ten host mluvil, byly růže, jimiž kdysi Gunter Sachs zasypal dům BB v St.Tropez. Ano, tohle bylo gesto, kdy celý svět zíral.

Kdo je něčeho takového schopen, dává nejen květiny, ale hlavně zásadní informaci o sobě: že je pro svou lásku schopen udělat cokoli (velkolepého), že je mu úplně fuk, co si o něm kdo myslí, že je nebojácný, odvážný a kreativní. Prostě: pravý muž, opora a pevný pilíř do života.

Co se hosta onoho pořadu týče, na dotaz, zda by si počínal stejně, odpověděl, že by nejdříve daroval jednu růži a teprve kdyby se to setkalo s úspěchem, koupil by příště tři a pak třeba i pět…

A jsme u toho: u opatrnosti, díky níž na tom jsou mnozí tak, jak na tom jsou – totiž tak, že se „nemohou“ seznámit. Bojí se oslovit, zeptat se na jméno, bojí se pozvat na kafe, bojí se ztrapnit, bojí se skandálu, vyčnívání z šedé masy…zkrátka, bojí se jít s kůží na trh.

A to je špatně. Schopnost něčeho takového sice nemusí být zárukou happy endu a šťastného soužití „dokud nás smrt nerozdělí“, ale na startovní čáře je nutná. Prodírat se k někomu přeplněnou tramvají a pozvat ho na kafe, šplhat k někomu po svázaných prostěradlech bez obav z pádu, požádat o ruku na veřejném prostranství, překvapit nekonvenčním dárkem, ať už je to autíčko, na míru šitý šperk nebo „jen“ vlastnoručně vyřezané dřevěné zvířátko…o tom to je! O vynalézavosti, opuštění „bezpečné“ ulity a servírování vlastního srdce na podnose, i kdyby měl být jen z papíru.

Existuje i další velmi kvalitní seznamovací pořad, opět na německém kanálu. Jmenuje se Dinner Date a vysílá ho zdfneo. de. Občas ho sleduji, protože mě zajímá, jak se lidé během prvního rozhovoru chovají a jak se pak hodnotí…no a je to totéž. Kladně jsou přijímání jen ti z mužů, kteří mluví pevným hlasem, mají otevřené držení těla, dívají se do očí, zajímají se živě o dotyčnou ženu… a pozor, projevují vlastní názory! Filtrem propadají jak užvanění vychloubači, tak plaší „přikyvovači“, kteří paradoxně z obav, aby tím pomyslným filtrem nepropadli, už předem souhlasí se vším, co žena řekne.

Co se týče žen, největší úspěchy v tomto pořadu slaví ty, které se nehihňají jako patnáctky, ale kromě okouzlujícího úsměvu (u ženy veledůležitý jev!) umějí jít v rozhovoru do hloubky, čili o sobě podávají informaci, že nejsou povrchní. Překvapující úkaz, tak trochu v kontrastu s tím, co se všude omílá – že úkolem ženy je jen být krásná, usmívat se a obdivně vzhlížet. To sice platí, ale jen tehdy, je-li tam i tento „přesah“. Laciné barbíny s kýčovitými tématy a stylem mohou být sebeatraktivnější a není jim to moc platné.

Všechny tyto poznatky se shodují jak s mými vlastními zkušenostmi, jichž bylo bohatě, tak i s mou praxí v seznamovací oblasti. Dalo by se říci, nic nového pod sluncem, ale přesto mám potřebu tomu věnovat pár řádek. Motivovat a vyburcovat lidi, aby se proboha nebáli, že je někdo kousne, aby do toho už konečně „řízli“ a nedělali všechny ty zbytečné a ke ztrátě sebevědomí vedoucí tanečky kolem! Aby začal třeba jen tím, že si domluví konkrétní termín na kafe…pokud již protějšek znají (virtuálně). Virtuální platforma je sice fajn a i já ji začínám čím dál tím více využívat, ale je třeba si uvědomit, že znamená jen první letmý kontakt, nic víc. Všechno další a hlubší se odvíjí až od setkání face to face….  

About the author

Libuse administrator

Leave a Reply