Novoroční přání 4ego

ByLibuse

Novoroční přání 4ego

Někoho možná název příspěvku překvapuje. Mám však dost dobrých důvodů napsat článek právě na tohle téma. Vedou mě k tomu zkušenosti z poradny na mém webu i na onadnes.cz. Skoro každý den mě oslovují nešťastnice a nešťastníci, usoužení, zdrcení nebo málem už dočista rozdrcení marnou, neopětovanou, nešťastnou láskou. Plamennou, pustošící, nebezpečnou vášní, vedoucí rovnou do pekel. Někteří z nich jsou svobodní, většina pisatelů však má, bohužel, pevné rodinné zázemí a děti. Síť potenciálních trpících se tedy dříve či později rozšiřuje o manželky a manžely těch, co se zbláznili do charismatického dobrodruha bez špetky chuti se vázat. Nebo, v horším případě, do někoho, kdo má obrovskou chuť zamilovaného magora využít ke svým cílům.

Termín „zamilovaný magor“ docela sedí, protože ti, co propadli nezřízené lásce, se tak často chovají. Patří sem matky malých dětiček, běhající za ženatými predátory. Manželky podnikatelů, zblázněné do mladých, pohledných hochů. Ctihodní pánové středního a pokročilého věku, rozdávající se šelmovským zlatokopkám. Oficiálně svobodní a volní, ale citově vázaní na nedostupné partnery, kteří si s nimi jen hrají. Patří sem ženy, oddaně zamilované do grázlů, odmítající vidět, že objekt jejich lásky je jen parazit, hledající tučnou, výživnou žílu. Dále i všechny ponižované, bité oběti hulvátů a agresorů, pachatelů domácího násilí, jež navzdory fyzickým i psychickým šrámům tvrdošíjně setrvávají ve vztahu a svého tyrana ještě hájí: před rodinou, přáteli i sebou samými.

Zamilovanost je právem považována za nejúžasnější, nejopojnější, nejvíc povznášející stav. Bez ní by nebylo uměleckých skvostů ani naděje v dobách temna. Jenže je to jen jedna její stránka. Ta druhá je destruktivní, ničivá a zákeřná. Nejzákeřnější na ní je, že své oběti vnitřně sputává, leptá, rozkládá. Počínají si jak paralyzované hadím uštknutím. Chtěly by pryč, ale vlastně nechtějí. Je to silnější než ony. Tu a tam se zmohou na odpor nebo vzpouru, ale brzy se nechají stáhnout zpátky. Trápí se, chřadnou, přihlížejí svému pádu, ale na záchranu nemají síl.

Za oběť lásce padají muži i ženy, slabší pohlaví ovšem výrazně častěji a beznadějněji. Zřejmě za to může složitější, hlubší emocionalita a žití vztahem, zakódované daleko více v ženách než v mužích. Ženy častěji než muži svou hodnotu a své štěstí odvozují od partnera. Trpí-li, trpí vnitřně, agresi obracejí proti sobě, zatímco u mužů směřuje ven. Znám případy žen, které ve vězení řekly své „ano“ člověku, o němž dávno věděly, že je zločinec. I ženy, jež se raději vzdaly dětí než žárlivého, majetnického a vůči dětem negativně naladěného partnera. Jsou případy, nad nimiž zůstává rozum stát….a všechny mají jednoho společného jmenovatele: závislou, slepou, chorobnou lásku. Lásku, která ničím nepřipomíná ten opěvovaný, okřídlený cit. Kdo nedávno viděl na ČT1 vysílaný film Sebemilenec, ví, co mám na mysli. Hlavní představitelka tohoto snímku, emancipovaná, ale osamělá podnikatelka, propadá zhoubné vášni a lásce ke zneužívajícímu padouchovi. Do jisté míry si uvědomuje, co se s ní děje a kam se řítí, není tomu však schopna zabránit. Zatímco film končí symbolicky, jakousi alegorií blížícího se hororu, v reálném životě jsme svědky hororů skutečných.

Přitom je to paradoxní, ba přímo absurdní. Záleží na každém, jaké a jak intenzivní emoce si v sobě nechá růst. Nikdo je přece nikomu neleje do srdce ani do hlavy. Ne nadarmo se říká- každý svého štěstí strůjcem! Výmluvy, že někdo „nemohl jinak“, než s dotyčnou nežádoucí, škodící osobou zůstat, nejsou ničím jiným než obhajobou vlastní slabosti. Jak říkají existencialističtí filozofové: je třeba převzít odpovědnost za vlastní život. Tedy i za vlastní štěstí! Umět si položit otázku: proč, z jakého důvodu, za co ho/ji vlastně miluji? Co pro mě udělala nebo dělá tak hezkého? Umět se zdravě naštvat a říct: takhle přece nechci dál žít! Tohle není můj smysl života! Mám jiné cíle, jiné sny a tento člověk mi brání je uskutečnit.

Do nového roku 2014 si dovoluji popřát všem svým čtenářkám a čtenářům, klientkám i klientům, přátelům a známým, aby byli zdraví, šťastní a následující rok prožili tak, jak si skutečně přejí. Pokud možno po boku milujícího, podporujícího, všestranně obohacujícího partnera!

 

 

About the author

Libuse administrator